Domluva rozvrhů.

27.8.2021
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny
DOMLUVA ROZVRHU
PRO ŽÁKY ZUŠ HOLÝŠOV

Školní rok 2021/2022

 

Vzhledem k hygienickým doporučením MŠMT došlo k několika změnám ve způsobu domluvy rozvrhů, věnujte proto pozornost informacím u jednotlivých učitelů a oborů.

 

HUDEBNÍ OBOR (určení rozvrhu – způsob domluvy a termíny)

 

Žáci paní učitelky Věry Slavíkové  (dechové nástroje, klavír)

  1. 9. 2021 (Čt) od 14.30 do 16.30 h. (osobní přítomnost)

Žáci pana učitele Štěpána Slavíka  (klavír, el. klávesy)

  1. 9. 2021 (Čt) ( telefonická domluva – učitel bude kontaktovat žáky)

Žáci pana učitele Romana Teistlera  (kytara, bicí)

  1. 9. 2021 (St) od 14.00 do 17.00 h. (osobní přítomnost)

Žáci paní učitelky Anety Uhlířové (klavír, el. klávesy, bicí)

  1. 9. 2021 (Čt) od 15.00 do 16.00 h. (osobní přítomnost)

Žáci paní učitelky Petry Loudové (zpěv, kytara)

  1. 9. 2021 (Čt) od 15.00 do 17.00 h. (osobní přítomnost)

Žáci paní učitelky Jany Loudové (kytara)

  1. 9. 2021 (Čt) od 15.00 do 16.00 h. (osobní přítomnost, Hudební ateliér – telefonická domluva)

Žáci paní učitelky Ireny Gramanové (housle)

  1. 9. 2021 (St) od 15.00 h. (Hra na housle), 2. 9. 2021 od 15.00 (Zvonečky – žáci 1. třídy ZŠ), Hudební ateliér (prostřednictvím aplikace Teams)

Žáci pana učitele Karla Šlehofera (dechové nástroje)

  1. 9. 2021 (Čt) od 16.00 do 18.00 h. (osobní přítomnost)

Žáci paní učitelky Evy Auervekové  (akordeon)

  1. 9. 2021 (Čt) od 14.00 do 15.00 h. (osobní přítomnost, telefonická domluva, e-mail – učitelka bude kontaktovat žáky)

Žáci paní učitelky Lucie Vršníkové  (flétna, el. klávesy)

paní učitelka odchází na mateřskou dovolenou, její žáci jsou rozděleni k ostatním učitelům (viz iZUŠ)

Rodiče nových žáků hudebního oboru (1. třída v ZŠ = přípravné studium Zvonečky ) se dostaví na informativní schůzku 2. 9. 2021 (Čt) v 15.00 h. do učebny Hudební nauky, 2. patro. Ostatní noví žáci se půjdou domluvit o rozvrhu přímo k učiteli, ke kterému byli přiřazeni.
Pokud jsou žáci v rámci přípravného studia zařazeni také do studia nástroje, půjdou se domluvit ke konkrétnímu učiteli v době jeho přítomnosti (viz výše).

 

VÝTVARNÝ OBOR (určení rozvrhu – způsob domluvy a termíny)

 

Rozvrhy jednotlivých skupin výtvarného oboru jsou zatím stanoveny bez přítomnosti žáků podle rozvrhů v ZŠ a ostatních předmětů v ZUŠ. Tyto rozvrhy budou platit ve zkušebním týdnu od 6. 9. do 10. 9. 2021 a budou v nutných případech ještě upravovány podle odůvodněných požadavků žáků.

Po – 3./I. (4. tř. ZŠ), 13.00 – 15.15 h. (uč. Štěpánka Švarcová)

Po – 5.+ (více ročníků), 15.30 – 17.45 h. (uč. Daniela Strojná)

Út – 1./I. (2. tř. ZŠ), 12.45 – 15.00 h. (uč. N. Štěřík)

St – 2./I. (3.tř. ZŠ), 13.00 – 15.15 h. (uč. Štěpánka Švarcová),

ST – 3.+ (více ročníků), 15.30 – 17.45 h. (uč. Daniela Strojná)

Čt – PS (1.tř. ZŠ), 12.45 – 15.00 h. (uč. Štěpánka Švarcová)

Čt – 5./I. (6. tř. ZŠ), 15.30 – 17.45 h. (uč. N. Štěřík)

Pá – 7./I. (9. tř. ZŠ), 14.15 – 16.30 h. (uč. N. Štěřík)

Rodiče nových, nejmladších žáků výtvarného oboru (1. třída ZŠ = přípravné studium v ZUŠ) se dostaví na informativní schůzku ve čtvrtek  2. 9. 2021 v 16:00 hod. do sálku školy. Ostatní noví žáci přijdou rovnou na první hodinu podle navrženého rozvrhu.