Domluva rozvrhů.

31.8.2017
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny
DOMLUVA ROZVRHU
PRO ŽÁKY ZUŠ HOLÝŠOV

Školní rok 2017/2018

 

 

HUDEBNÍ OBOR

 

Žáci paní učitelky V. Slavíkové  (dechové nástroje, klavír)

  1. 9. 2017 (St) od 14.00 do 16.00 h., 8. 9. 2017 (Pá) od 14.00 do 16.00 h.

Žáci pana učitele Š. Slavíka  (klavír, el. klávesy)

  1. 9. 2017 (St) od 14.00 do 16.00 h., 8. 9. 2017 (Pá) od 14.00 do 16.00 h.

Žáci pana učitele R. Teistlera  (kytara, bicí)

  1. 9. 2017 (St) od 14.00 do 18.00 h.

Žáci paní učitelky A. Christovové (klavír, el. varhany, zpěv, pěvecký sbor)

  1. 9. 2017 (St) v 16.00 h.

Žáci paní učitelky I. Gramanové (housle)

  1. 9. 2017 (Po) ve 14.00 h.

Žáci pana učitele K. Šlehofera (dechové nástroje)

  1. 9. 2017 (St) od 15.00 do 18.00 h.

Žáci paní učitelky P. Loudové  (kytara, hudební nauka, přípravné studium – Zvonečky)

  1. 9. 2017 (Po) v 15.30 h. – Hudební nauka, 4. 9. 2017 (Po) v 16.30 h. – kytara, 4. 9. 2017 (Po) v 16.00 h. – Zvonečky

Žáci paní učitelky E. Auervekové  (akordeon)

  1. 9. 2017 (Po) v 16.00 h.

Žáci paní učitelky L. Vršníkové  (flétna, el. klávesy)

  1. 9. 2017 (Út) ve 14.00 h.

 

Rodiče nových žáků hudebního oboru (1. třída v ZŠ = Zvonečky v ZUŠ) se dostaví na informativní schůzku 4. 9. 2017 (Po) v 16.00 h. do učebny Hudební nauky, 2. patro.

Pokud jsou žáci v rámci studia Zvonečků zařazeni již do studia nástroje, půjdou se domluvit také ke konkrétnímu učiteli v době jeho přítomnosti (viz výše).

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

Společná domluva pro všechny žáky (kromě nových žáků 1. třídy ZŠ) proběhne

v úterý  5. 9. 2017 v 15:00 hod. v sálku školy.

Rodiče nových žáků výtvarného oboru (1. třída ZŠ = Přípravné studium v ZUŠ) se dostaví na informativní schůzku

v úterý  5. 9. 2017 v 16:00 hod. do sálku školy.

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

 

Vyučování LDO se otevře při dostatečném počtu žáků, zájemci o studium LDO se mohou hlásit u ředitele školy.