Domluvy rozvrhů

31.8.2018
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny
DOMLUVA ROZVRHU
PRO ŽÁKY ZUŠ HOLÝŠOV

Školní rok 2018/2019

 

V tomto školním roce dochází v ZUŠ Holýšov k několika personálním změnám:

Vyučování paní učitelky A. Christovové přebírají paní učitelky

P. Loudová (zpěv)

E. Voříšková (klavír)

Vyučování paní učitelky P. Loudové částečně přebírá paní učitelka

J. Loudová (kytara)

Vyučování paní učitelky Š. Švarcové přebírá paní učitelka

D. Strojná (VO)

 

HUDEBNÍ OBOR

 

Žáci paní učitelky V. Slavíkové  (dechové nástroje, klavír)

 1. 9. 2018 (St) od 14.00 do 16.00 h.

Žáci pana učitele Š. Slavíka  (klavír, el. klávesy)

 1. 9. 2018 (St) od 14.00 do 16.00 h.

Žáci pana učitele R. Teistlera  (kytara, bicí)

 1. 9. 2018 (St) od 16.00 do 18.00 h.

Žáci paní učitelky E. Voříškové (klavír místo paní uč. Christovové)

 1. 9. 2018 (St) v 15.00 h.

Žáci paní učitelky P. Loudové (zpěv místo paní uč. Christovové, kytara)

 1. 9. 2018 (Po) ve 13.00 h.

Žáci paní učitelky P. Loudové (hudební nauky)

 1. 9. 2018 (Po) v 15.30 h.

Žáci paní učitelky P. Loudové  (přípravné studium HO)

 1. 9. 2018 (Po) v 15.00 h.

Žáci paní učitelky J. Loudové  (kytara)

 1. 9. 2018 (Po) v 16.00 h.

Žáci paní učitelky I. Gramanové (housle)

 1. 9. 2018 (St) v 16.00 h.

Žáci pana učitele K. Šlehofera (dechové nástroje)

 1. 9. 2018 (St) v 16.00 h.

Žáci paní učitelky E. Auervekové  (akordeon)

 1. 9. 2018 (Út) v 17.00 h.

Žáci paní učitelky L. Vršníkové  (flétna, el. klávesy)

 1. 9. 2018 (St) v 16.00 h.

 

Rodiče nových žáků hudebního oboru (1. třída v ZŠ = přípravné studium v ZUŠ) se dostaví na informativní schůzku 3. 9. 2018 (Po) v 15.00 h. do učebny Hudební nauky, 2. patro.

Pokud jsou žáci v rámci přípravného studia zařazeni také do studia nástroje, půjdou se domluvit ke konkrétnímu učiteli v době jeho přítomnosti (viz výše).

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

Společná domluva pro všechny žáky (kromě nových žáků 1. třídy ZŠ) proběhne

v úterý  4. 9. 2018 v 15:00 hod. v sálku školy.

 

Rodiče nových žáků výtvarného oboru (1. třída ZŠ = přípravné studium v ZUŠ) se dostaví na informativní schůzku v úterý  4. 9. 2018 v 16:00 hod. do sálku školy.