Informace o přijetí

26.6.2019
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny

Přijímací zkoušky jsou v současné době  ukončené, další zájemce z kapacitních důvodů již nemůžeme přijmout. Všichni zájemci, kteří podali přihlášku přes iZUŠ a dostavili se na zkoušky, se výsledek zkoušky dozvědí opět na stránkách iZUŠ pod odkazem  Informace o přijetí. Pokud zde konkrétní žák najde informaci (do 14 dnů ode dne zkoušky), že byl zařazen k nějakému učiteli, byl přijat. V opačném případě musí zatím počkat, zda se časem neuvolní místo v požadovaném studijním zaměření. Děkujeme za pochopení.