Přijímací zkoušky

10.6.2019
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny

Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov

pro školní rok 2019/2020

Hudební obor

17. 6. – 20. 6. 2019 , 16:00 – 17:00 hod.

Výtvarný obor

17. 6. – 20. 6. 2019 , 16:00 – 17:00 hod.

Přijímací řízení žáků všech oborů proběhne v budově ZUŠ Holýšov v označených učebnách nebo ředitelně.

Přijímání nových žáků

  1. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělání.Toto přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 6 let věku a základními předpoklady jsou aktivní zájem o zvolený umělecký obor (umí zazpívat písničku, nakreslit obrázek) a celková zralost pro plnění základních požadavků školní docházky. Pro pětileté předškoláky se studium otevírá pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 10 žáků).
  1. Do základního studia jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Základní studium je určeno pro žáky od 7 let věku a talentová zkouška ověřuje základní rytmické a intonační schopnosti v hudebním oboru nebo zjišťuje výtvarné předpoklady posouzením donesených domácích prací.

Oficiální žádostí o přijetí je řádně vyplněná přihláška do ZUŠ, která se předem vyplňuje elektronicky na internetových stránkách iZUŠ (www.izus.cz). S vytištěnou přihláškou se žák dostaví ve stanovenou dobu na přijímací zkoušku a po zkoušce ji zákonný zástupce podepíše.