Rozhodnutí ředitele.

7.5.2020
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Vážení rodiče,

v souladu s rámcovými pokyny MŠMT a po zvážení  prostorových možností naší školy a z toho vyplývajících zdravotních rizik a také s přihlédnutím k vyjádření většiny rodičů, vydávám toto ředitelské rozhodnutí:

  • prezenční individuální vyučování začne od 11. 5. 2020 podle domluvených rozvrhů;
  • toto vyučování bude probíhat za zvýšených bezpečnostních opatření (přesný příchod žáků, dezinfekce rukou, nošení roušky ve společných prostorách, …);
  • žáci, kteří se rozhodnou pro distanční (vzdálené) individuální vyučování a žáci, kteří nedonesou podepsané Čestné prohlášení budou i nadále vyučováni distančně;
  • distanční vyučování bude také pokračovat u žáků těch učitelů, kteří patří mezi osoby s rizikovými faktory (bude včas oznámeno);
  • kolektivní vyučování (výtvarný obor, hudební nauky, pěvecký sbor) se i nadále bude realizovat distanční formou, do konce školního roku bude však zařazeno několik prezenčních konzultací (termíny a forma těchto dobrovolných konzultací budou včas oznámeny);
  • všechny veřejné akce školy (koncerty, přehrávky, výstavy) se ruší;
  • postupové a přijímací zkoušky proběhnou v již oznámených termínech.

Děkujeme za pochopení.

 

Norbert Štěřík, ředitel ZUŠ Holýšov