Souhrnné informace k začátku školního roku.

1.9.2021
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny

Žáci v naší škole se netestují, ve všech společných prostorách však platí povinnost nosit roušku nebo respirátor.

Pro žáky, kteří odmítli testování v ZŠ a zároveň nesplňují další podmínky (prodělaný COVID, očkování, platný PCR test), platí povinnost nosit roušku či respirátor také při vyučování. Při výuce zpěvu a hry na dechové nástroje je nutné mít splněnou alespoň jednu z výše jmenovaných podmínek, neboť zakrytí nosu a úst zde není možné.

Žáky, kteří odmítli testování v ZŠ a také nošení ochrany nosu a úst,  nebude možné až do odvolání prezenčně vyučovat.

Vstup dalších osob do budovy školy je omezen pouze na nejnutnější případy (informativní schůzky pro rodiče, doprovod nejmenších žáků na vyučování).

K domluvám rozvrhů přicházejte pouze ve stanovených termínech podle zveřejněného rozpisu.