Vyhlášení přijímacích zkoušek.

2.6.2020
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny

Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov
pro školní rok 2020/2021.

 

V souladu s platnou právní úpravou vyhlašuje ZUŠ Holýšov přijímací talentové zkoušky v termínech 15. – 18. 6. 2020. Forma zkoušky a časové rozmezí se budou mírně lišit u jednotlivých oborů, v každém případě však bude nutné před samotnou zkouškou vyplnit elektronickou přihlášku v systému iZUŠ (www.izus.cz) a vybrat si přesný čas pro její absolvování. Po ukončení zkoušky rodiče vytištěnou přihlášku podepíší (přihlášku vytiskneme ve škole, není třeba ji nosit s sebou).

Hudební obor
15. 6. 2020  – 18. 6.2020, vždy od 16.00 hod. do 17.00 hod.
Na zkoušce je nutná fyzická přítomnost uchazeče o studium, prověřovat se budou základní rytmické a intonační předpoklady dítěte.

Výtvarný obor
15. 6. 2020 – 18. 6. 2020, vždy od 15.00 hod. do 17. 00 hod.
Na zkoušce není nutná fyzická přítomnost uchazeče o studium, posuzovat se budou přinesené domácí práce dítěte (2 – 3 práce).

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro účastníky (dítě) také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků (formulář Čestného prohlášení bude k dispozici u vstupu do budovy – stačí podepsat).

Zároveň bude platit výjimka z nošení roušek (pokud nedojde ke změně) pro účastníky přijímacího řízení, členy zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku v rámci místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.

Více informací o přijímání žáků (včetně formuláře Čestné prohlášení …)
a úplatě za vzdělávání najdete na těchto webových stránkách (www.zusholysov.cz).