Vyhlášení přijímacích zkoušek.

30.5.2021
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny

Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov
pro školní rok 2021/2022.

 

V souladu s platnou právní úpravou vyhlašuje ZUŠ Holýšov přijímací talentové zkoušky v termínech 7. – 10. 6. 2021.

Forma zkoušky a časové rozmezí se budou mírně lišit u jednotlivých oborů, v každém případě však bude nutné před samotnou zkouškou vyplnit elektronickou přihlášku v systému iZUŠ (www.izus.cz) a vybrat si přesný čas pro její absolvování. Po ukončení zkoušky rodiče vytištěnou přihlášku podepíší (přihlášku vytiskneme ve škole, není třeba ji nosit s sebou).

Hudební obor
7. 6. 2021  – 10. 6.2021, od 16.00 hod. do 17.00 hod., ve středu od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Na zkoušce je nutná fyzická přítomnost uchazeče o studium, prověřovat se budou základní rytmické a intonační předpoklady dítěte.

Výtvarný obor
7. 6. 2021 – 10. 6. 2021, vždy od 16.00 hod. do 17. 00 hod.
Na zkoušce není nutná fyzická přítomnost uchazeče o studium, posuzovat se budou přinesené domácí práce dítěte (2 – 3 práce).

Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a povinnost dodržovat v té době platná hygienická opatření .

Zároveň bude platit výjimka z nošení roušek (pokud nedojde ke změně) pro účastníky přijímacího řízení v rámci zkušební místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 2 m.