Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov

1.6.2022
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

pro školní rok 2022/2023.

Hudební obor

  1. 6. – 9. 6. 2022 , 15:30 – 17:00 hod.

 Výtvarný obor

  1. 6. – 9. 6. 2022 , 15:30 – 17:00 hod.

Přijímací řízení žáků všech oborů proběhne v budově ZUŠ Holýšov v označených učebnách a ředitelně.

Přijímání nových žáků

  1. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělání. Toto přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 6 let věku a základními předpoklady jsou aktivní zájem o zvolený umělecký obor (umí zazpívat písničku, zopakovat rytmus, nakreslit obrázek, …) a celková zralost pro plnění základních požadavků školní docházky. Pro pětileté předškoláky se studium otevírá pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 10 žáků).
  1. Do základního studia jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Základní studium je určeno pro žáky od 7 let věku a talentová zkouška ověřuje základní rytmické a intonační schopnosti v hudebním oboru nebo zjišťuje výtvarné předpoklady posouzením donesených domácích prací (2 – 4).

Oficiální žádostí o přijetí je řádně vyplněná přihláška do ZUŠ, která se předem vyplňuje elektronicky na internetových stránkách iZUŠ (www.izus.cz). S vytištěnou přihláškou se žák dostaví ve stanovenou dobu na přijímací zkoušku a po zkoušce ji zákonný zástupce podepíše.

 

tel. 379 491 305                                                        www.zusholysov.cz

zus.holysov@tiscali.cz                                               www.izus.cz