Výhled do konce školního roku.

28.4.2021
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny
Souhrnné informace pro rodiče a žáky s výhledem do konce školního roku:
o   Čekáme na rozhodnutí vlády, kdy se do školy vrátí kromě žáků v individuální výuce také žáci v kolektivním a skupinovém vyučování (termín zatím nevíme, včas oznámíme).
o   Na základě zjištění individuálního pokroku každého žáka v době distančního vyučování bude přiměřeně redukováno učivo v tomto roce a přesunuto do roku následujícího.
o   Na konci školního roku se nebudou konat postupové zkoušky, výjimečně je v tomto roce nahradí přehrávka zvládnuté látky uskutečněná s třídním učitelem. Ve výtvarném oboru bude postupovou zkouškou vystavení alespoň jedné práce žáka ve virtuální galerii na webových stránkách školy.
o   Přijímací zkoušky se budou konat v období od 7. 6. 2021 do 10. 6. 2021. Jejich podoba bude záviset na platných nařízeních, zatím počítáme s prezenční zkouškou s dodržením nezbytných hygienických opatření.