Výsledeky přijímacích zkoušek.

7.7.2021
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Všichni noví zájemci o studium na ZUŠ Holýšov, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, se výsledek zkoušky dozvědí na stránkách iZUŠ (tedy tam, kde vyplňovali přihlášku) pod odkazem „Informace o přijetí“ (vysune se po najetí myši na slovo „Přihláška“). Zde stačí opět vybrat školu, zadat jméno a rodné číslo přihlášeného dítěte a v případě úspěšného složení přijímací zkoušky se zobrazí  název studijního zaměření a jméno učitele, ke kterému byl žák přiřazen. V takovém případě je konkrétní dítě již budoucím žákem školy a my budeme jeho zákonné zástupce kontaktovat před zahájením nového školního roku s informací o termínu první schůzky.