Studijní obory a předměty, rozvrhy

Home » Studijní obory a předměty, rozvrhy

Rozvrhy hodin kolektivní výuky

2018/2019

 

Výtvarný obor

Pondělí:

14:30 – 16:45
3.+/I.

Úterý:

13:15 – 15:30
2./I.

Středa:

13:15 – 15:30
1../l.

16:00 – 18:15
2.+/l.

Čtvrtek:

14:30 – 16:45
4.b/I.

Pátek:

12:45- 15:00
PS

15:15 – 17:30
4.a/l.

Hudební obor (Hudební nauka, přípravné ročníky)

Pondělí:

14:15 – 15:00
1./I

16:50 – 17:35
4./I.

Úterý:

14:40 –  15:25
5.a./I.

16:30 – 18:00
Pěvecký sbor

Středa:

13:50 – 14:35
2.a/l.

15:30 – 16:15
Zvonečky (PS)

16:20 – 17:02
2.b/l.

Čtvrtek:

13:50 – 14:35
1.a/l.

16:00 – 16:45
3./l.

Pátek:

16:50 – 17:35
5.b/l.

Studijní obory a předměty

Nabídka předmětů pro šk. rok 2018/2019

Hudební obor – individuální výuka

 • hra na klavír
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na akordeon
 • hra na klarinet
 • hra na saxofon
 • hra na lesní roh
 • hra na housle
 • hra na akustickou kytaru
 • hra na elektrickou kytaru
 • hra na bicí nástroje
 • výuka sólového zpěvu

    Hudební obor – kolektivní výuka

 • výuka sborového zpěvu
 • soubory:
  Harmonie, LuVr, Rocková kapela, Komorní soubor

Výtvarný obor

 • Plošná tvorba
 • Prostorová tvorba
 • Objektová a akční tvorba

    předměty VO vyučované podle ŠVP

 • Plošná tvorba (např. malba, kresba, grafika)
 • Prostorová tvorba (např. keramika)
 • Nové podněty (např. práce s předměty, výtvarné akce)

Zařazení žáků přípravného studia HO

podle vybraných nástrojů k jednotlivým učitelům

Aktuality

Informace o přijetí.

Přijímací zkoušky jsou v současné době  ukončené, další zájemce z kapacitních důvodů již nemůžeme přijmout. Všichni zájemci, kteří podali přihlášku přes iZUŠ a dostavili se na zkoušky, se výsledek zkoušky dozvědí opět na stránkách iZUŠ pod odkazem  Informace o přijetí....

Přijímací zkoušky

Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov pro školní rok 2019/2020 Hudební obor 17. 6. – 20. 6. 2019 , 16:00 – 17:00 hod. Výtvarný obor 17. 6. – 20. 6. 2019 , 16:00 – 17:00 hod. Přijímací řízení žáků všech...

Školné

Zajímají Vás ceny školného?