Začátek školního roku 2018/2019.

27.8.2018
Norbert Štěřík
Komentáře nejsou povoleny
Informace pro žáky a rodiče
k zahájení školního roku 2018/2019.

Pro žáky, kteří již u nás studovali v minulém školním roce, budou vypsány termíny pro domluvy rozvrhů s jednotlivými učiteli. Tyto termíny budou zveřejněny na těchto stránkách a na vývěsce školy v pátek 31. 8. 2018.

Pro nové žáky, kteří vykonali přijímací zkoušky a byli přijati, budou zveřejněny termíny prvních, informativních schůzek rovněž v pátek na stejných místech. Informaci o tom, zda byl přihlášený žák přijat, lze již od konce minulého školního roku získat na stránkách iZUŠ (Přihláška – Informace o přijetí). Pokud zde žák najde informaci o tom, že byl přiřazen ke konkrétnímu učiteli, byl přijat, pokud ještě nebyl přiřazen k žádnému učiteli, nebyl zatím přijat a je nutné vyčkat, jestli se na začátku školního roku ještě neuvolní nějaké místo.

Další informace budeme postupně zveřejňovat na stránkách školy, v internetovém systému iZUŠ a ve venkovní vitríně školy.