Začínáme od 11. 5. 2020

5.5.2020
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Podle posledního rozhodnutí vlády ČR bude prezenční vyučování v základních uměleckých školách zahájeno od pondělí 11. 5. 2020. Platí to pro všechny věkové skupiny a pro všechny formy vyučování (individuální, skupinové a kolektivní). Podmínkou účasti na prezenčním vyučování je podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které bude buď předem posláno do školy, nebo ho žák přinese na první vyučování  (formulář Čestné prohlášení je ke stažení na těchto  webových stránkách v sekci O škole – Školní dokumenty). Zároveň žádáme rodiče, aby nejpozději do 7. 5. 2020 oznámili svému učiteli, zda jejich dítě bude/nebude na prezenční vyučování docházet.