NÁVŠTĚVA VÝSTAVY

8.11.2023
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

 

 

V říjnu jsme navštívili s dětmi výstavu dvou holýšovských malířek paní Evy Felixové -Tiché a paní Ivany Vrbové Zase spolu.

I když je výtvarný projev obou malířek zcela rozdílný, děti se zastavovaly se zájmem u obrazů každé z nich. Paní Felixová – Tichá se zabývá malbou realistických motivů, ponejvíce z přírody, kdežto paní Vrbová se věnuje převážně abstraktní tvorbě.

Součástí tvorby paní Vrbové byly i obrazy tvořené technikou enkaustiky, pro děti velice zajímavé.

O výstavě jsme mohli dlouze hovořit, zvláště pak o rozdílech malby realistické a abstraktní.

Pro děti byly v Domě dějin Holýšovska připravené též zábavné hry. Děti byly nadšené z plnění úkolů a rébusů týkající se tématicky akcí či výstav Domu dějin Holýšovska jako je Hledání medvědů v muzeu, Luštění jména známého rytíře aj.

 

 

Jana Divišová, Daniela Strojná, ZUŠ Holýšov