Archive for Květen, 2020

402HS0348-obraz-hudebni-skola

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ.

14.5.2020
Petra Loudová

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ . Výuka na ZUŠ používá výukové metody, které jsou kontaktní (např. oprava správného držení těla, držení nástroje, demonstrace a předehrávání učitelem, fyzický kontakt mezi žáky). Tyto metody hrají klíčovou roli v efektivitě vyučovacího…

Více...
Hudba

Rozhodnutí ředitele.

7.5.2020
Petra Loudová

Vážení rodiče, v souladu s rámcovými pokyny MŠMT a po zvážení  prostorových možností naší školy a z toho vyplývajících zdravotních rizik a také s přihlédnutím k vyjádření většiny rodičů, vydávám toto ředitelské rozhodnutí: prezenční individuální vyučování začne od 11. 5….

Více...
406HS3643-obraz-hudebni-nastroje

Začínáme od 11. 5. 2020

5.5.2020
Petra Loudová

Podle posledního rozhodnutí vlády ČR bude prezenční vyučování v základních uměleckých školách zahájeno od pondělí 11. 5. 2020. Platí to pro všechny věkové skupiny a pro všechny formy vyučování (individuální, skupinové a kolektivní). Podmínkou účasti na prezenčním vyučování je podepsané Čestné prohlášení o neexistenci…

Více...