Organizace vyučování v době nouzového stavu.

3.2.2021
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

V současné složité době se vyučování v ZUŠ Holýšov řídí podle epidemiologického systému PES. Vzhledem k tomu, že se opatření velmi často mění, uvádíme pro zjednodušení  a rychlý přehled tuto stupnici s dopadem na provoz ZUŠ:

Stupeň 5 – distanční výuka (bez výjimek)

Stupeň 4 – distanční výuka pro kolektivní vyučování, prezenční výuka 1 učitel – 1 žák

Stupeň 3 – prezenční výuka do 10 osob ve třídě nebo skupině

Stupeň 2 – prezenční výuka (bez omezení)

Stupeň 1 – prezenční výuka (bez omezení)