Provoz školy od 12.4.2021

15.4.2021
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Informace k provozu ZUŠ Holýšov od 12.4.2021:

  • od 12.4.2021 je umožněna individuální prezenční výuka a individuální konzultace (jeden žák a jeden učitel);
  • kolektivní a skupinové vyučování je realizováno distančním způsobem;
  • individuálního vyučování se netýká povinné testování žáků, v naší škole se tedy žáci zatím netestují;
  • prezenční výuka však nebude umožněna žákům, kteří vykazují tyto příznaky:
    zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů, ucpaný nos, bolest hlavy;
    má-li dítě tyto příznaky, prosíme rodiče, aby ho do školy neposílali;
  • ve škole je povinnost nosit respirátor, v případě žáků alespoň chirurgickou roušku;
  • vstup třetích osob do školy není povolen.

Změny v provozu školy a organizaci vyučování se promítly také do aktualizovaného Školního řádu a upraveného Školního vzdělávacího programu (viz oddíl Školní dokumenty).