Soustředění Zpěváků a LDO

3.4.2024
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Soustředění, které se konalo od 1. do 3. března 2024 v Rybníku u Domažlic, představovalo významnou událost pro žáky základní umělecké školy. Cílem tohoto soustředění bylo posílit dovednosti žáků v oblasti sólového a sborového zpěvu, stejně jako literárně dramatického oboru.

Je důležité zdůraznit, že toto soustředění bylo poskytováno žákům zdarma díky finanční podpoře z dotací EU Šablony. Tato podpora umožnila širokému spektru studentů účastnit se akce a rozvíjet své umělecké dovednosti bez ohledu na finanční možnosti jejich rodin. Jsme vděční za tuto podporu, která umožnila všem zúčastněným žákům plně využít příležitostí, které toto soustředění nabízelo.

Jednou z hlavních aktivit na tomto soustředění bylo nacvičování hry „Dobytí severního pólu“ od Járy Cimrmana. Vystoupení s touto hrou se konalo 8. března v KD Stod a bylo velice úspěšné. Diváci naplnili celý sál a během představení se téměř nepřetržitě smáli.

Zpěváci se na soustředění připravovali na písně od Karla Kryla. Kromě zkoušek se dozvěděli spoustu nových informací o této hudební ikoně, malovali jeho portréty a pilně se učili písně jako „Anděl“, „Nevidomá dívka“, „Karavana mraků“ a další.

Výsledky této práce budou představeny veřejnosti v kostele sv. Petra a Pavla v Holýšově dne
12. dubna od 16:30 hodin. Toto vystoupení bude příležitostí k připomenutí nedožitých 80. narozenin Karla Kryla. Srdečně zveme všechny zájemce, aby se k nám přidali a společně s námi zavzpomínali na tuto významnou českou hudební osobnost.

Dále bychom vás rádi pozvali do kostela na JARNÍ KONCERT vážné hudby, který se bude konat
24. dubna 2024 od 17:00 hodin. Tento koncert bude další příležitostí k setkání a sdílení krásné hudby s námi.

IMG_8927 1709459811777 IMG_8868 IMG_8866 IMG_8925 u ZUŠ IMG_8872 IMG_8873 IMG_8875 IMG_8881 IMG_8882 IMG_8883 IMG_8884 IMG_8885 IMG_8886 IMG_8887 IMG_8890 IMG_8893 IMG_8894 IMG_8895 IMG_8898 IMG_8899 IMG_8900 IMG_8901

1709459619198 1709459619208 1709459619223 1709459619245