Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ Holýšov

15.5.2023
Petra Loudová
Komentáře nejsou povoleny

Vyhlášení přijímacích zkoušek do ZUŠ

                         Holýšov

                                                                 pro školní rok 2023/2024

 

Hudební obor

12. 6. – 15. 6. 2022 , 16:00 – 17:00 hodin

(ve středu 14. 6. – 15:45 – 16:45 hodin)

 

Výtvarný obor

13. 6. – 14. 6. 2022 , 14:00 – 17:30 hodin

 

Dramatický obor

16. 6. 2022 , 15:00 – 17:30 hod.

 

Přijímací řízení žáků všech oborů proběhne v budově ZUŠ Holýšov v

označených učebnách. Přijímací zkoušky na hudební obor se konají v učebně

č. 4 (1. patro na pravé straně) nebo v sálku (přízemí na pravé straně).

Zkoušky z dramatického oboru se konají v sálku v přízemí.

Výtvarný obor má zkoušky v učebně VO (přízemí na pravé straně u sálku).

 

Přijímání nových žáků

 

  1. Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání. Toto přípravné studium je určeno pro žáky od 5 do 6 let věku, kteří mají základní předpoklady a aktivní zájem o zvolený umělecký obor (umí zazpívat písničku, zopakovat rytmus, nakreslit obrázek, …). Důležitá je také jejich celková zralost pro plnění základních požadavků školní docházky. Pro pětileté předškoláky se studium otevírá pouze při dostatečném počtu uchazečů (min. 10 žáků).

 

  1. Do základního studia jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Základní studium je určeno pro žáky od 7 let věku a talentová zkouška ověřuje základní rytmické a intonační schopnosti v hudebním oboru nebo zjišťuje výtvarné předpoklady posouzením donesených domácích prací (2 – 4).

 

Na co se připravit, co s sebou?

 

HUDEBNÍ OBOR – rozhovor se samotným žákem, zpěv libovolné lidové písně, zpěv této písně v jiné tónině, kterou určuje hra klavíru, tleskání rytmu, intonace (opakování zahraných tónů).

 

VÝTVARNÝ OBOR – donesení 2 – 4 prací z domova, rozhovor, případně tvorba kresby

 

DRAMATICKÝ OBOR – zpěv libovolné písně, forma rozhovoru

 

Oficiální žádostí o přijetí je řádně vyplněná přihláška do ZUŠ, která se předem vyplňuje elektronicky na internetových stránkách iZUŠ (www.izus.cz). S vytištěnou přihláškou se žák dostaví ve stanovenou dobu na přijímací zkoušku a po zkoušce ji zákonný zástupce podepíše.

 

 

Upozornění pro žáky a rodiče!

 

Již přihlášené žáky žádám, aby se v iZUŠ.cz zapsali na již vypsané termíny předepsaných dnů. Pokud máte problémy s přihlášením na termín, prosím vyplňte přihlášku znovu.

 

V době postupových a přijímacích zkoušek (12. – 16. 6. 2022) v hudebním oboru neprobíhá výuka, žáci výtvarného a dramatického oboru budou mít upraveny rozvrhy podle domluvy s jednotlivými učiteli.

 

tel. 379 491 305                                                               www.zusholysov.cz

zus.holysov@tiscali.cz                                                    www.izus.cz